Om kampanjen

”Begränsa inte välfärden” är ett initiativ taget av näringslivsorganisationen Företagarna i samarbete med Svenska Vård. Syftet med kampanjen är att göra politiska beslutsfattare medvetna om hur medborgare kommer drabbas av Välfärdsutredningens förslag om att införa vinsttak för företag och andra fristående aktörer i vård, skola och omsorg. Majoriteten av välfärdsföretagen är små aktörer. Om vinsttaksförslaget genomförs kommer de flesta välfärdsföretag behöva lägga ned sina verksamheter – och det kommer att påverka alla de patienter, elever och äldre som idag använder sig av och är nöjda med dessa företags verksamheter.

Ditt engagemang behövs, tillsammans sätter vi stopp för vinsttaksförslaget. Gör din röst hörd och berätta för berörda politiker hur du kommer drabbas om de föreslagna vinstbegränsningarna inom vård, skola och omsorg blir verklighet. Tack!

Snabba fakta om välfärden

  • Välfärdsutredningen vill begränsa välfärdsföretagens maximala avkastning till sju procent plus statslåneräntan av företagets bokförda ”operativa kapital”.
  • Det handlar alltså INTE om vinsttak på omsättningen, som är det vanliga sättet att räkna. Den modell utredningen valt (”avkastning på bokfört operativt kapital”) innebär i princip ett vinstförbud för de flesta företag i välfärdssektorn.
  • Avkastning på bokfört operativt kapital kan möjligen vara relevant att använda för kapitalintensiva bolag som investerar i fastigheter, maskiner etc. Företagen i välfärdssektorn investerar dock framför allt i personal – och sådana investeringar inräknas inte i denna modell, vilket får stor betydelse: För de flesta välfärdsföretag innebär det i princip ett vinstförbud.
  • En analys som revisionsbolaget PwC har gjort visar att hela 77 procent av välfärdsföretagen i praktiken skulle få ett vinsttak på 2 procent. För hela 55 procent skulle maxgränsen bli 1 procents vinst. Omkring en fjärdedel av företagen skulle inte få göra någon vinst alls.
  • Välfärdsföretagens möjligheter att bygga upp ekonomiska buffertar blir minimalt vilket gör dem mycket sårbara. Det blir svårare för välfärdsföretagen att få banklån och annan finansiering, vilket ökar sårbarheten ytterligare. Under sådana förutsättningar går det inte att bedriva en långsiktig verksamhet med kvalitet.
  • Förslaget kommer att slå mycket hårt mot alla företag och andra fristående aktörer – och i synnerhet mot de små aktörerna utan större ekonomiska resurser. De flesta företag kommer att behöva lägga ned sin verksamhet.