BEGRÄNSA
INTE VÄLFÄRDEN

Vill du att välfärden ska begränsas?
Om inte, säg nej till förslaget att begränsa möjligheten till vinst i välfärden. Var med och säg din mening till politikerna.

Berätta hur du kan komma att drabbas om de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg blir verklighet. Gör din röst hörd - tillsammans sätter vi stopp för vinsttaksförslaget!

Vi behöver mångfald för att bevara valfriheten i välfärden

Gör din röst hörd,
skicka ett vykort nu

 • 1
  Fyll i dina kontaktuppgifter
 • 2
  Säg din mening i text och bild
 • 3
  Skicka iväg till berörda politiker
  • Ett initiativ av Företagarna
   och Svenska Vård
   Begränsa inte vår välfärd!
  • Drag me Drag your file here
   Remove
   Size:
   ...
   Browse Upload
   Size:
   Ladda upp en egen bild
  • Till civilminister
   Ardalan Shekarabi

   Regeringskansliet
   103 33 Stockholm
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

VANLIGA FRÅGOR OM
VÄLFÄRDEN

Innebär Välfärdsutredningens förslag ett vinsttak på 7 % av omsättningen?

Nej, det gör det inte! Utredningens förslag innebär i princip ett vinstförbud. 
Vinsttak på omsättningen är det vanliga sättet att räkna. Utredningens förslag bygger dock på en annan modell, som i praktiken innebär ett vinstförbud för de flesta företag och andra fristående aktörer.

Varför behöver företag gå med vinst?

Företagen behöver kunna bygga upp ekonomiska buffertar som de kan använda för att inte gå i konkurs i tuffare tider. Sparat kapital behövs även för att kunna utveckla verksamheterna.

Vilken nivå tror du välfärdsföretagens vinster ligger på?

a) 1-3 procent
b) 4-6 procent
c) 7-15 procent
d) 16-25 procent

Vinsten för privata utövare ligger på 4-6 procent av omsättningen enligt branschuppgifter (Entreprenörskapsforums policysammanfattning ”Vinster och valfrihet i välfärden”, presenterad mars 2017).
Välfärdsutredningen konstaterar (s. 207) att välfärdsföretagens rörelsemarginal (dvs. vinst beräknat på omsättningen) inte är anmärkningsvärt hög.

Vilka drivkrafter har välfärdsföretag?

Företagarna har tillsammans med branschorganisationen Svenska vård genomfört en undersökning som fångar upp drivkrafterna hos dem som startar vård- och omsorgsföretag (Företagarnas rapport ”Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter”, okt 2016).

Undersökningen visar att de flesta enskilda vård- och omsorgsföretag startas av människor som vill hjälpa andra människor och erbjuda vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet. Hela 57 procent vill starta företag för att förverkliga sina idéer för verksamheten. Som näst vanligaste drivkraft anges ”att erbjuda högre kvalitet i de tjänster som erbjuds” och på tredje plats kommer ”att hjälpa andra människor”.

Endast 12 procent svarade att deras huvudsakliga drivkraft för att starta ett företag i vård och omsorg var att få en högre inkomst.

Undersökningen fångar även upp hur företagen använder vinsten och det visar sig att de flesta av vård- och omsorgsföretagarna har återinvesterat en stor del av vinsten i sin verksamhet: cirka sex av tio företagare har återinvesterat mellan 25 och 100 procent av vinsten i sitt bolag. Pengarna återinvesteras framförallt i satsningar som syftar till att öka kompetensen och höja kvaliteten i verksamheterna. Detta finns alltså starka inneboende drivkrafter för kvalitetsfokus i små, privat drivna vård- och omsorgsföretag.

Fatal error: Uncaught GraphMethodException: Unsupported get request. Object with ID '987939524675697' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api thrown in /storage/content/22/224522/begransainte.se/public_html/wp-content/themes/foretagarna-2017/lib/facebook-php-sdk/src/base_facebook.php on line 1325